Polityka prywatności

Administrator
Administratorem Twoich danych osobowych jest CKM Extrusion Sp. z o.o. (NIP 7292672789) z siedzibą w Zduńskiej Woli (98-220) ul. Kanałowa 2, zwany dalej „Administratorem”.

Kontakt
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:
a. listownie: ul. Kanałowa 2, 98-220 Zduńska Wola,
b. e-mailem na adres: sales@ckmextrusion.pl.

Słownik pojęć
Dla celów niniejszej Polityki, pojęcia pisane wielką literą oznaczają:

 1. „Serwis” – strona główna znajdująca się pod adresem https://ckmextrusion.pl/ oraz
  jej podstrony;
 2. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności;
 3. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy w Serwisie / e-mail / nr telefonu

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Chcemy udzielić rzetelnej i pełnej odpowiedzi na Twoje pytania, rozwiązać Twoją sprawę, przygotować ofertę w oparciu o Twoje zamówienie, dlatego musimy mieć możliwość zidentyfikowania Cię. Nie pytamy o więcej niż twoje imię, nazwisko, nr telefonu czy adres e-mail.

Czy muszę podawanie Twoich danych jest konieczne?

Jest to dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą zwrotnie, aby udzielić Ci odpowiedzieć.

Jaka jest podstawa przetwarzania Twoich danych?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

Jak należy rozumieć nasz uzasadniony interes?

Jest nim udzielenie odpowiedzi i kontakt z Tobą w tym celu oraz przygotowanie dla Ciebie oferty.

Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych?

Twoje dane są dla nas bardzo cenne. Dostęp do nich może uzyskać wyłącznie podmiot, który prowadzi dla nas tę stronę (hosting strony) – w przypadku korzystania z formularza kontaktowego w Serwisie.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Tak długo, jak będzie to potrzebne do udzielenia odpowiedzi. Może się jednak okazać, że twoje dane
będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń związanych z rodzajem przedstawionej przez
Ciebie sprawy.

Współpraca biznesowa

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu zawarcia właściwej umowy o współpracę (lub innej umowy handlowej) lub do jej prawidłowego wykonania. Potrzebujemy danych, które jednoznacznie Cię
identyfikują, takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr PESEL/nr NIP, seria i nr dowodu
osobistego.

Dane osobowe przetwarzamy także w celach analitycznych i statystycznych, aby poprawiać nasze usługi.

Wypełniamy także obowiązki ustawowe – stąd twoje dane udostępniane są organom państwowym.

Twoje dane możemy przetwarzać również na wypadek konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami.

Prowadzimy również działania marketingowe, aby informować o naszej ofercie. W przypadku kontaktu drogą telefoniczną lub e-mailową odbieramy jednak na to Twoją zgodę.

Czy muszę podawanie Twoich danych jest konieczne?

Jest to dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli zawrzeć i wykonać umowy.

Jaka jest podstawa przetwarzania Twoich danych?

Podstawą jest przede wszystkim niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy występujesz jako reprezentant,pełnomocnik lub pracownik podmiotu
współpracującego będącego stroną umowy, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości zawarcia lub prawidłowego wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dla celów analitycznych i statystycznych podstawą jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dla wypełnienia obowiązków ustawowych – art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

Ustalenie, dochodzenia lub obrona przed roszczeniami – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Działalność marketingowa – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz art. 10 ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Jak należy rozumieć nasz uzasadniony interes?

Jest nim możliwość kontaktu z Tobą w celu wykonania lub zawarcia umowy, ulepszanie i poprawa jakości naszych usług, możliwość skutecznego dochodzenia i obrony przed roszczeniami, informowanie o naszej ofercie.

Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych?

Twoje dane są dla nas bardzo cenne. Dostęp do nich mogą uzyskać wyłącznie podmioty, które świadczą dla nas usługi jakie jak: księgowe, informatyczne, prawne, z którymi zawarte mamy umowy powierzenia przetwarzania danych.Dostęp do danych mają również podmioty, którym je udostępniamy, np. urzędy.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Tak długo, jak będzie to potrzebne do zawarcia i wykonania umowy. Może się jednak okazać, że twoje
dane będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń związanych z rodzajem zwartej umowy oraz przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Formularz reklamacyjny

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Jakość naszych produktów to dla nas priorytet, dlatego chcemy udzielić Ci odpowiedzi na Twoją reklamację i rozwiązać Twój problem. Nie pytamy o więcej niż twoje imię, nazwisko, nr telefonu czy adres e-mail, miejscowość i kod pocztowy, a także miejsce montażu.

Czy muszę podawanie Twoich danych jest konieczne?

Jest to dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą zwrotnie, aby udzielić Ci odpowiedzi na reklamację.

Jaka jest podstawa przetwarzania Twoich danych?

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy.

Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych?

Twoje dane są dla nas bardzo cenne. Dostęp do nich może uzyskać wyłącznie podmiot, który prowadzi dla nas tę stronę (hosting strony) – w przypadku korzystania z formularza reklamacyjnego w Serwisie.
Dostęp do Twoich danych mogą mieć również montażyści lub inne osoby, którym zlecimy np. wykonanie naprawy reklamowanego przez Ciebie okna.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Tak długo, jak będzie to potrzebne do załatwienia Twojej reklamacji. Może się jednak okazać, że twoje dane będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń związanych z rodzajem przedstawionej przez Ciebie sprawy.

Newsletter

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Chcemy pokazać Ci naszą ofertę, dowiedzieć się, czy jest dla ciebie interesująca, jakie treści najchętniej czytasz. Naszym celem jest zatem marketing naszych usług i produktów. Przetwarzamy Twoje imię i Twój adres e-mail.

Czy muszę podawanie Twoich danych jest konieczne?

Jest to dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziesz mógł zapisać się na nasz newsletter.

Jaka jest podstawa przetwarzania Twoich danych?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, a także tzw. „zgoda kanałowa” (art. 10 ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne), którą wyrażasz klikając w „Zapisz się do newslettera” w naszej zakładce „Porady”.

Jak należy rozumieć nasz uzasadniony interes?

Jest nim informowanie Cię o naszych nowościach i ofercie, a także analiza jakości naszych treści i
dopasowywanie treści newslettera dla Ciebie.

Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych?

Twoje dane są dla nas bardzo cenne. Dostęp do nich może uzyskać wyłącznie podmiot, który prowadzi dla nas tę stronę (hosting strony) oraz dostawca narzędzia realizującego kampanie mailingowe.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Tak długo, dopóki nie wyrazisz sprzeciwu wobec naszych działań.

Korzystanie z serwisu internetowego – pliki cookies

Na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie) instalujemy pliki cookies – są to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego nasz serwis. Pliki cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w serwisie, zebranie informacji o tym, w jaki sposób poruszał się po stronie i co go zainteresowało, wyświetlania reklam na podstawie zachowań użytkowników strony.

Korzystamy również z takich narzędzi jak Google Analytics, które pozwala nam śledzić ruch na naszej stronie i lepiej dopasowywać się do Twoich potrzeb. Nie przetwarzamy w tym celu Twoich danych osobowych.

Używamy narzędzi Hotjar Ltd. aby lepiej zrozumieć potrzeby i doświadczenie naszych
Użytkowników i zoptymalizować nasze usługi internetowe (np. sprawdzamy, jak długo użytkownik był na naszej stronie, śledzimy ruchy myszką, miejsca klikania itp.). Zbieramy informacje takie jak: adres IP urządzenia (przechwytywane i przechowywane tylko w formie anonimowej), rozmiar ekranu urządzenia, informacje o przeglądarce, położenie geograficzne (tylko kraj), preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej), mapy kliknięć czy inne statyczne wykresy, ale także nagrania sesji.

Korzystamy także z narzędzia SmartLook. Pozwala ono nam na zebranie informacji takich jak: informacja o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, czas spędzony w serwisie, źródło „trafienia” na naszą stronę, podstrony, które są odwiedzane przez użytkownika.

W naszym serwisie zainstalowany jest również pixel Facebook’a. Jest to analityczne narzędzie, które pozwala na mierzenie skuteczności podejmowanych przez nas działań marketingowych. Dzięki niemu wiemy, jakie odbiorcy podejmują działania w Serwisie, a także możemy dotrzeć do osób, które mogą być zainteresowane naszą ofertą. Korzystając z tego narzędzia nie przetwarzamy danych osobowych.

W tym samym celu korzystamy z pixel’a serwisu LinkedIn.

Jak usunąć pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, np.:

Nie korzystamy z profilowania opartego na danych osobowych. Nawet jeżeli korzystamy z form reklamy spersonalizowanej, w ramach narzędzi pozwalających nam na prowadzenie takich działań nie dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Oznacza to, że w ramach tych narzędzi mamy dostęp wyłącznie do informacji, które nie pozwalają nam na Twoją identyfikację.

Zabezpieczenie danych osobowych
Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie, lub które podasz nam kontaktując się z nami, przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.

Staramy się stosować wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne, tak aby uniemożliwiać utratę, zniszczenie czy modyfikację posiadanych przez nas danych osobowych.

Informujemy, że Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Twoje prawa dotyczące danych osobowych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

 1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. możesz dokonywać ich sprostowania,
 3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
 4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO,
 5. prawo sprzeciwu (w szczególności wtedy, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów),
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub po prostu dowiedzieć się więcej, nie wahaj się i skontaktuj się z nami – nasze dane kontaktowe są na początku Polityki.